Vi försöker få det att gå ihop.

Att genomföra OK’09 kräver resurser i form av både tid, pengar och material. Vi är därför oerhört tacksamma för den hjälp vi fått från våra sponsorer.

Nu finns även möjlighet för dig som privatperson att stötta oss genom att bli en “Friend”. Ditt bidrag kan antingen bestå av 150 kr som vi då kommer att använda någonstans under projektets gång, eller ett valfritt belopp som du kan öronmärka för exempelvis mat, logi, hamnavgifter eller något annat. Fyll i uppgifterna nedan så får du ett mail i retur med vårt bankgironummer.

Ett stort tack för ditt bidrag!

Ditt namn:

Mailadress:

 150 kr Valfritt belopp:

kr

Destinationer